Generale synode GKV vraagt gebed kerken

De generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vraagt kerken te bidden voor de komende vergaderdagen.

Op de agenda van de synode staan dan de bezorgde brieven van buitenlandse zusterkerken en de bespreking van het gevoelige rapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie'. De buitenlandse brieven staan voor vrijdag op de agenda, waarbij de synode in gesprek gaat met afgevaardigden uit onder meer Australië, Canada, Engeland, Ierkand, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Daarna vergadert de synode zaterdag en dinsdag over de vraag of vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen passen binnen de bandbreedte van wat Bijbels en gereformeerd mag heten. Na die twee dagen hoopt de synode 'hel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?