Geloven in de Toekomst slankt af

HILVERSUM - Christenen rond het jaar 2000 mobiliseren voor een breed opgezette evangelisatiecampagne. Dat was het doel het project 'Geloven in de Toekomst' dat eind 1999 van start ging. Met veel tam-tam. Maar het is niet gelukt de grootschalige plannen over een langere periode echt van de grond te tillen.
Nu maakt de kerngroep de balans op.Het project 'Geloven in de Toekomst', een geesteskind van EO-voorzitter ds. Arie van der Veer, kreeg een brede kerngroep. Die kreeg ondersteuning van een nog breder geschakeerde klankbordgroep bestaande uit 150 prominente vertegenwoordigers van kerkelijk Nederland. Per brief kregen deze 150 vorige week te horen dat de klankbordgroep is opgeheven, omdat er in een nieuwe, onder meer kleinschalige opzet geen wezenlijke rol meer voor is.In het project is tonnen (guldens) gestoken. Veel mensen bleken bereid geld te steken in het initiatief waarmee evangelisatie aa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?