Gelijkwaardigheid ambten in discussie

PUTTEN - Het predikantsambt moet niet langer als gelijkwaardig worden gezien aan de ambten van ouderling en diaken, vindt dr. H. de Leede, rector van het protestants seminarium Hydepark.
De Leede deed de uitspraak gisteren tijdens de jaarvergadering in Putten van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij schetste hoe de discussie over de ambten is gevoerd en welke conclusies de Protestantse Kerk zijns inziens zou moeten trekken. Onder protestanten is sinds de Reformatie de stelregel dat de drie ambten van predikant, ouderling en diaken gelijk zijn. De Leede pleitte ervoor de verhouding tussen predikant en ouderling/diaken nog maar eens goed te bekijken. ,,Hoe zit dat eigenlijk met die gelijkwaardigheid van de drie ambten? Kun je die wel zo hard maken, …
Dit is 11% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?