Gelezen in de kerkbladen

Vernieuwing: Ik word altijd weer bekoord en verkwikt door de warmte van de evangelischen en de piëtisten, schrijft dr. A. van der Dussen in Opbouw. ,,Hun nadruk op gebed en levensheiliging is mij lief, om nog maar niet te spreken van hun missionair elan.''
Tegelijk wil hij bij Luther in de leer blijven. In drie punten besluit Van der Dussen deze week een artikelenserie over 'geestelijke vernieuwing', onder meer naar aanleiding van de charismatische ontwikkeling van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten.,,1. De rechtvaardiging van de goddeloze is nooit een gepasseerd station. Bij God blijven wij bedelaars tot onze laatste snik. (...) Wedergeboorte bestaat daarin, dat wij steeds dieper getroffen worden door Gods rijkdom, in een steeds dieper besef van eigen armoede. Sommige evangelische vroomheid (zeker niet alle!) lijdt aan het oppervlakkige …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?