Gelezen in de kerkbladen

Als Kees Neeteson terugkijkt op zijn leven ziet hij talloze blunders, fouten en schades die via hem zijn toegebracht aan anderen. Hij weet dat deze zonden vergeven zijn in het offer van Jezus de Messias. De lezers van Charisma hoeven dan ook niet op de knieën om voorbede voor hem te doen, schrijft de Charisma-hoofdredacteur in zijn 'redactioneel'.
Het gaat hem erom hoezeer de Bijbel gelijk heeft dat ,,alle vlees een gruwel voor God is en rechtstreeks tegen zijn bedoelingen ingaat''. Neeteson noemt dat het Natuurlijke Vleselijke Ik (NVI). Het NVI is een groot gevaar voor de omgeving van de mens. Neeteson wijst erop dat een christen uitsluitend en alleen door Jezus na te volgen geen gevaar oplevert voor zijn omgeving. Dat is geen automatisme, benadrukt hij.Neeteson hoort echter vaak ,,de religieuze misvatting'' dat een christen automatisch 'in de Heer' is als hij is bekeerd en gedoopt. De Charisma-hoofdredacteur wijst dat scherp af. ,,Doo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?