Gelezen in de kerkbladen

In evangelische kring zijn de termen 'bidden in tongen' en 'lofprijzing' redelijk ingeburgerd. Gereformeerden voelen zich vergeleken met evangelischen vaak armer. Onterecht vindt dominee E.A. de Boer.
Gereformeerden hebben wel degelijk soortgelijke ervaringen, schrijft hij in het vrijgemaakt-gereformeerde kerkblad De Reformatie.Denkend aan lofprijzend bidden, komt bij De Boer steeds weer een tekst uit Efeziërs 5 boven: 'Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte'. Door liederen te zingen, word je vervuld met de Geest, aldus de predikant uit Zeist.Gereformeerden hebben een sterke traditie van zingen tot eer van God, schrijft De Boer. ,,Uniek in de wereld: alle honderdvijftig Psalmen berijmd en op muziek gezet. We hebben een scha …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?