Geen relatie met herst.-gereform.

WEST KELMSCOTT - De Free Reformed Churches of Australia, zusterkerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), moeten geen zusterkerkrelatie aangaan met de hersteld-gereformeerden, die zich in 2003 afscheidden van de vrijgemaakt-gereformeerden.
Dat adviseren Australische deputaten voor het onderhouden van contacten met zusterkerken aan hun generale synode, die de volgende maand in West Kelmscott plaatsheeft. Het advies volgt op een officieel verzoek van de hersteld-gereformeerden, ook wel 'nieuwe vrijgemaakten' genoemd. Zij vroegen de Australische kerken hen te erkennen als ware kerk en als wettige voortzetting van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en zouden om die reden een zusterkerkrelatie met hen aan kunnen gaan. Deputaten, van wie een afvaardiging vorig jaar in Nederland een gesprek heeft gehad met een delegatie van herst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?