Geen nieuwe missionaire ronde, maar maatwerk

UTRECHT - In de Protestantse Kerk in Nederland moeten plaatselijke gemeenten na twee missionaire rondes maatwerk krijgen aangeboden.

Dat stelt het generale college voor de visitatie in het vierjaarlijks verslag dat de synode volgende maand bespreekt. De Protestantse Kerk heeft de laatste jaren ingezet op missionair werk en daarvoor onder meer twee grootschalige voorlichtingsrondes door het land gemaakt. De visitatoren, die bij plaatselijke gemeenten op bezoek gaan om te horen wat goed gaat en waar knelpunten liggen, concluderen dat missionair gemeente-zijn even veelkleurig is als de kerk zelf. Dat brengt de 'haast onmogelijke opgave' met zich mee gemeenten in al hun verscheidenheid te ondersteunen; maatwerk is noodzakel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?