'Geen aparte dienst voor gehandicapten'

UTRECHT - Om te bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats in de kerk krijgen, gaat eind oktober het Instituut voor Theologie en Sociale Integratie van start.
Verstandelijk gehandicapten moeten een ,,zo gewoon mogelijke plaats'' in kerken en andere geloofsgemeenschappen krijgen, vindt initiatiefnemer en projectcoördinator ds. Johan Smit. Hij is tegen aangepaste kerkdiensten voor deze groep, want die vormen vaak een excuus om in de gewone kerkdiensten geen aandacht te hebben voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is volgens Smit best mogelijk. Het Instituut voor Theologie en Sociale Integratie gaat daarom cursussen aanbieden aan kerkenraden en predikanten om uit te leggen hoe verstandelijk gehandicapten het beste een plek gegegeven kan wor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?