Gedood vanwege doopvernieuwing

Geloof
Kerkenraden krijgen meer en meer te maken met gemeenteleden die zich opnieuw willen laten dopen. Wellicht kunnen zij iets leren uit de kerkgeschiedenis. 'Doopvont in beroering' is een serie over dopen in de kerkgeschiedenis. Deel 2: de wederdopers komen naar Nederland.
Eind 1530 liet Sicke Freercks Snijder uit Friesland zich herdopen in Emden. Vervolgens vertrok hij naar Leeuwarden, waar hij vanaf de kruispunten van de wegen opriep tot bekering en boete. Het stadsbestuur toonde weinig geduld met hem. Sicke Freercks werd gearresteerd en op vrijdag 20 maart 1531 wegens ketterij onthoofd. Hij was de eerste wederdoper die in Nederland om zijn geloof ter dood werd gebracht. Een gemeente van vijftien prille wederdopers liet hij achter. De wederdopers verschenen betrekkelijk laat in Nederland. Hun oorsprong ligt in Zürich in Zwitserland, waar Ulrich Zwingli sin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?