Gedetineerden krijgen een Pastoraal Paspoort

AMSTERDAM - Gedetineerden kunnen, als ze dat willen, binnenkort een Pastoraal Paspoort krijgen. Het is een hulpmiddel voor geestelijk verzorgers van het protestantse en rooms-katholieke Justitiepastoraat.

Ze kunnen daarin bepaalde momenten in de pastorale zorg van een gevangene vastleggen. Het paspoort, dat is ontwikkeld samen met Ark Mission, wordt eigendom van de gedetineerde. Zo gaat het boekje bij overplaatsing naar een andere strafinrichting mee. 'Dan kan de nieuwe geestelijke verzorger zich goed een beeld vormen van de pastorale zorg die iemand heeft gehad', aldus de initiatiefnemers. 'Dat bevordert de voortgang in de begeleiding.'

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?