‘Ga door met hereniging’

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerde kerken moeten gemakkelijker elkaars predikanten kunnen beroepen. Ook het verlenen van preekbevoegdheid over en weer kan eenvoudiger.

Amersfoort

Die oproep doet de Regiegroep Hereniging NGK-GKv in een rapport dat vandaag verschijnt. In het verslag maakt zij een voorlopige balans op van de toenadering tussen de beide kerkgenootschappen, die sinds de breuk in de jaren zestig meer dan een halve eeuw gescheiden optrokken.

Van maart tot mei 2020 buigen de vrijgemaakte synode en de landelijke vergadering van de Nederlands-gereformeerden zich gezamenlijk over dit rapport.

De rapportschrijvers constateren dat sinds 2017 het over en weer voorgaan van predikanten in elkaars kerkdiensten toeneemt. Er liggen al voorstellen op tafel van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?