Fusie calvinisten in nieuwe wereldbond

BARNEVELD - Er komt een nieuwe wereldbond die meer dan tachtig miljoen calvinistische christenen op de wereld vertegenwoordigt. Dat is het resultaat van een fusie van de Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken (WARC) en de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). Beide organisaties zetten vorig voorjaar het fusieproces in gang. De GOR ging in maart al akkoord, de WARC maandag.
Secretaris-generaal Setri Nyomi van de WARC sprak van een ,,historisch moment'', dat laat zien dat christenen hun verdeeldheid kunnen overwinnen. Voorzitter Douwe Visser van de GOR zei: ,,Ik heb het gevoel dat deze nieuwe organisatie de stem van de gereformeerde wereld gaat worden.'' Een naam voor de nieuwe wereldbond is er nog niet. De GOR heeft 'World Reformed Communion' voorgesteld. Van de fusiepartners is de WARC veruit de grootste: 214 lidkerken met 75 miljoen leden in 107 landen. Daaronder uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Remonstrantse Broederschap, en verder …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?