Frouwes blijdschap was groter dan die der goddelozen

In 1834 kreeg ds. Hendrik de Cock, predikant in Ulrum, landelijke bekendheid door zich af te scheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens De Cock (1801-1842) was de gereformeerde belijdenis in de Hervormde Kerk niet veilig meer. De erfzonde en de eeuwige verkiezing werden er geloochend en de gezangen die men zong, harmonieerden vaak niet met de Bijbel.

 

De Cock protesteerde daartegen. Hij trok veel aanhang, tot ver buiten Ulrum, maar werd door de kerkelijke besturen geschorst en afgezet. Hij scheidde zich af van de Hervormde Kerk, gevolgd door vele anderen. Hun beweegredenen zetten ze uiteen in de Acte van Afscheiding of Wederkeering, een belangrijk document in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken. De Cock, 1834 en de Afscheiding stonden in het hoofd van iedere gereformeerde catechisant gegrift. Waarschijnlijk was alles anders gegaan als De Cock tien jaar eerder, in 1824, niet met Frouwe Venema (1803-1889) was getrouwd. ,,Haast zou …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?