Fries Liedboek na vier jaar af

Deze afbeelding laat de Friese tekst van lied 416 uit het Liedboek zien. Geloof
Deze afbeelding laat de Friese tekst van lied 416 uit het Liedboek zien.

LEEUWARDEN - De vertaling van het nieuwe Liedboek in het Fries is klaar. Lieteboek sjonge en bidde thús en yn tsjerke wordt op 18 april in Leeuwarden gepresenteerd en heeft een oplage van vierduizend stuks.

Vijftien vertalers zijn vier jaar lang bezig geweest om de liederen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk dat in mei 2013 werd gepresenteerd, te vertalen naar het Fries. Zij deden dat op vrijwillige basis en kregen daarvoor een symbolisch bedrag. oorspronkelijk 'Voor veel mensen in Friesland is Fries de taal waarin ze spreken, denken en voelen', vertelt Cor Waringa, bestuursvoorzitter van de Interkerkelijke Commissie voor de Friese eredienst. 'In die taal uit je ook je geloof, je blijdschap en je zorgen. 'Us heit' klinkt heel anders dan 'Onze Vader'.' Hoewel een flink …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?