Extra zitting gereformeerde synode

UTRECHT - De Gereformeerde Kerken (synodaal) hebben op 11 juni een extra synodezitting gepland.
Dan wordt nogmaals gesproken over de verhouding tussen plaatselijke en landelijke kerk als Samen op Weg een feit wordt. Voor veel gereformeerden is dit een heet hangijzer. Bij de aankomende fusie met hervormden en lutheranen moeten zij een deel van hun plaatselijke zelfstandigheid inleveren. Verzoeken om herziening van bepaalde besluiten over de Samen-op-Wegstructuur, heeft de synode in december afgewezen. Hierbij is protest aangetekend, en dat wordt op 11 juni besproken.

Dit is 94% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?