Extra vergadering over regiokantoren PKN

LUNTEREN - De synode van de Protestantse Kerk in Nederland gaat tijdens een extra vergadering bepalen of er nog regiokantoren moeten komen. Tijdens deze synodezitting - die naar plaatsvindt op 16 juni - komt de vraag aan de orde of, en zo ja hoeveel regiokantoren de huidige negen regionale dienstencentra moeten vervangen.
Het kerkbestuur wil met het nemen van een besluit niet wachten tot de reguliere vergadering van november. Dat zou namelijk zorgen voor extra onzekerheid onder het personeel. Donderdagavond stemde de synode in met een forse inkrimping van het landelijke en regionale apparaat. Het aantal arbeidsplaatsen gaat terug met 150 tot zo'n 240. Ook gaan alle regionale dienstencentra dicht. Of daar nieuwe kantoren voor moeten terugkomen, wordt onderzocht. De mogelijkheid bestaat dat alleen het landelijk kantoor in Utrecht blijft bestaan. In de oorspronkelijke reorganisatieplannen werden de negen regioc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?