EW zet aanbod dienstverlening op rij

Het Evangelisch Werkverband (EW) heeft een start gemaakt met het project Kerkelijke Dienstverlening.
Met dit project wil het EW ertoe bijdragen dat evangelicale organisaties en de drie Samen-op-Wegkerken (hervormden, gereformeerden en luthersen) meer met elkaar gaan samenwerken. Volgens het EW groeit binnen de kerken de openheid voor evangelische vernieuwing. Veel kerken zijn daarbij op zoek naar materiaal die gemeenten kunnen helpen bij opbouw en vernieuwing, terwijl zogenaamde parakerkelijke informatie die kunnen bieden. Het EW wil helpen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Een eerste aanzet daartoe is het openen van de website www.kerkelijkedienstverlening.nl. Later zal het aanbod ook …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?