Engelse kerk kampt met geldprobleem

LONDEN - De Church of England, de Engelse tak van de Anglicaanse Kerk, kampt met een aanzienlijk geldprobleem. Om dat het hoofd te bieden, zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig. Dat staat te lezen in een synoderapport waarop de krant The Times de hand heeft weten te leggen.
De opstellers van het rapport concluderen dat de kerk het contact met de samenleving grotendeels heeft verloren en dat sommige delen van de kerk niet méér zijn dan een club voor bestaande leden.Bovendien is de kerkgang de afgelopen decennia flink gedaald. In 1968 gingen in Engeland per week nog 1,6 miljoen mensen naar de kerk, nu zijn dat er nog 1,2 miljoen. Meer dan de helft van de 16.000 anglicaanse parochiekerken heeft minder dan vijftig actieve leden. En dat terwijl de uitgaven alleen maar stijgen. Zo betaalt de kerk per jaar alleen al 150 miljoen euro aan de pensioenen van bejaarde priest …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?