En dan nog dit

Vrijgemaakt-gereformeerden leken massaal de Nieuwe Bijbelvertaling te omarmen, maar in Dalfsen verloopt het minder soepel. Terwijl de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de NBV wil invoeren in de kerkdiensten, weigert ds. E. Heres om de nieuwste vertaling ter hand te nemen. Hij heeft inhoudelijk bezwaar tegen de NBV. Zijn opstelling zorgt voor onrust in de gemeente, zo blijkt uit een brief die de kerkenraad heeft verspreid onder de leden.
Ds. Heres, een van de drie predikanten ter plaatse, had zijn kerkenraad gevraagd het gebruik van de NBV niet dwingend op te leggen maar de keuze van de Bijbelvertaling over te laten aan de vrijheid van de voorganger. Argument daarvoor was dat de NBV door de synode is vrijgegeven náást de Statenvertaling en de NBG-vertaling van 1951. De kerkenraad kon zich daar vanwege praktische bezwaren echter niet in vinden. Verschil tussen de Bijbelvertaling die gemeenteleden meenemen naar de kerk en de voorgelezen vertaling is niet bevorderlijk voor het meelezen. ,,Daarom besloot de kerkenraad het gebr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?