En dan nog dit: Vaderbinding 1,2,3

Volgende week Hervormingsdag. De datum in 1517 waarop de toen bijna 34-jarige Maarten Luther de kerkleiding uitdaagde tot een debat, met 95 stellingen. In de aflaathandel zag Luther zijn angst bevestigd, dat mensen hun behoud zelf moeten verdienen bij God. Luther, die zich als jongen tijdens een onweer zo bang voelde, dat hij God probeerde gunstig te stemmen met zijn belofte monnik te worden.
Vaderbinding 1 Die zichzelf in het klooster soms urenlang de put in biechtte, zonder hoop op vergeving. Die bij zijn eerste mis als priester het liefst van het altaar was weggevlucht voor God. Die zich jaren later in zijn slaapkamer op de Wartburg nog belaagd voelde door demonen. Die angsten waren ingegeven doordat de Rooms-Katholieke Kerk van zijn dagen op zijn vraag hoe krijg ik een genadig God geen ander antwoord had dan: boete doen, geestelijke oefeningen in acht nemen, aflaten kopen, je beste beentje voorzetten, er niet zo diep over nadenken. Door grondige studie van Rom …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?