Emotioneel

De roep wordt luider om niet alleen het verstand en de wil aan te spreken met het evangelie, maar ook het gevoel; niet alleen het hoofd erbij te betrekken, maar het hele lichaam; niet alleen woorden te gebruiken, maar ook beelden. Een signaal daarvan is deze week te vinden in het Gezamenlijk Kerkblad , protestants kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland. Ds. Pieter Boomsma beschrijft hoe hij, tot zijn eigen verbazing, betrokken raakte bij een doopbevestiging in de Jordaan.
De protestantse predikant zegt eigenlijk weinig te hebben met zogenaamde heilige plaatsen. Hij zou zich niet voegen bij de drommen toeristen die zich op hun reis door Israël in de Jordaan laten dopen. Eenmaal met zijn reisgezelschap bij de Jordaan, werden zijn vooroordelen ook bevestigd. Ze zagen daar mensen die stonden te giechelen bij het ritueel. ,,Er moest overgedoopt omdat de foto nog niet was gemaakt.'' Maar verderop stond een nog jonge priester met zijn voeten in het water. ,,Voor hem een rij mensen. Een voor een kwam men naar voren. De priester maakte met water een kruisteken op de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?