Elke generatie moet door vragen heen

Eertijds leken de stellingen duidelijk: orthodoxe christenen bestreden moderne denkbeelden over de Bijbel. Zowel in evangelische als in gereformeerde kring valt de laatste jaren een andere toon te beluisteren. De christelijk-gereformeerde dr. B. Loonstra en de evangelische dr. W.J. Ouweneel trokken de aandacht met hun pleidooi de aard van het Schriftgezag opnieuw te doordenken.

Sommigen spreken van een 'stille revolutie' in orthodoxe kring. Onheilspellender kan het haast niet. 'Stille revolutie' verwijst naar ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (synodaal) gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. De theologie wijdde zich er, met behulp van de moderne bijbelwetenschappen, decennialang aan ontmanteling van de klassieke geloofsleer.Is er inderdaad sprake van een stille revolutie? Wie verontrust is, zal de ontwikkelingen zo duiden. Wie niet verontrust is, spreekt met andere woorden. ,,Je ziet de beweging die je wilt zien'', zegt de hervormde dogmaticus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?