Eijk stopt opleiding pastoraal werker

UTRECHT - Kardinaal Wim Eijk zet een streep door de opleiding van niet-gewijde pastoraal medewerkers voor de parochies binnen het aartsbisdom Utrecht.

Het gaat om mensen die niet zijn gewijd tot bisschop, priester of diaken, maar die na een theologiestudie een door het bisdom verzorgde extra opleiding volgden, waarna zij in een van de 49 parochies aan de slag gingen met catechese, diaconie of kerkopbouw. Het aartsbisdom Utrecht is een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland. De opleiding stopt omdat de parochies kampen met financiële tekorten, stelt Eijk. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal pastoraal werkers van 256 tot 160. Vacatures worden niet meer opgevuld. Of de parochiebesturen proberen een priester te krijgen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?