Eerherstel voor Voetius

Gisbertus Voetius verdient eerherstel, vindt prof. Andreas Beck. Hij was niet de steile rationalist waarvoor hij vaak wordt versleten.
LEUVEN - Tussen de Reformatie en de Verlichting gaapt een diep gat, ontdekte Andreas Beck toen hij theologie ging studeren. ,,De Reformatie heeft haar helden - Luther, Calvijn - maar de periode daarna staat niet hoog aangeschreven. Er wordt vaak wat smalend over gedaan. Net of er theologisch niets meer gebeurd is tot de negentiende eeuw, toen modernisme en vrijzinnigheid de kop opstaken.'' Daarom schreef Beck zijn proefschrift over een van de grootste theologen uit die tussenperiode, Gisbertus Voetius (1598-1676). Diens werk staat ook al niet hoog genoteerd; de theologie van zijn dagen hee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?