Een strijdbaar predikant heengegaan

Ds. Joannes Baptista van Mechelen (1914-2003) is van de strijdende kerk overgegaan naar de triomferende. Zeker, ook al in dit leven zijn we in Christus meer dan overwinnaar, maar wat is er hier beneden nog een moeite en strijd. Dat heeft ds. Van Mechelen ook in sterke mate ondervonden.
In zijn jaren als dienstdoend predikant, maar ook na zijn emeritaat heeft hij pal gestaan voor de kerk als belijdende gemeenschap. Hij behoorde tot de zogenaamde verontrusten in de Gereformeerde Kerken (synodaal), tot hij zich in 1976 aansloot bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daar heeft hij de kerk van Urk nog enkele jaren gediend.Die synodaal-gereformeerde verontrusten werden meestal wat meewarig bejegend, als mensen die niet met hun tijd meekonden. Maar we ze werden ook gezien als lastpakken en onruststokers. Ze moesten zich maar koest houden en met hun bezwaren de kerkelijke w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?