Eén PKN-opleiding tot predikant

UTRECHT - Er moet één Protestantse Theologische Universiteit komen, waar alle predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden opgeleid.
Beleidsmakers binnen de Protestantse Kerk leggen deze nieuwe structuur, die zij in principe al hebben afgesproken met de betrokken onderwijsinstellingen, eind volgende week voor aan de synode, die er dan een officieel besluit over neemt. In een rapport dat deze week aan de synodeleden van de Protestantse Kerk is verstuurd, legt de Raad van Toezicht voor het Theologisch Onderwijs (een kerkelijk adviesorgaan) uit dat het nodig is de verschillen tussen de verschillende opleidingen voor PKN-dominees te minimaliseren. De nieuwe 'Protestantse Theologische Universiteit' moet gevestigd worden binne …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?