Een nieuwe catechismus voor nu

Geloof
beeld protestants theologische universiteit amsterdam, theologische universiteit kampen, theologische universiteit apeldoorn
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Na 450 jaar verschijnt er weer een orthodox-protestantse catechismus in het Nederlands. Het christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden voor vandaag. En hopelijk morgen.

Apeldoorn

Het was 19 januari 2013, Arnold Huijgen weet het nog precies. De dag waarop de Heidelbergse Catechismus precies 450 jaar oud werd. Dat werd ‘gevierd’ met de presentatie van een Handboek, onder zijn redactie, over de geschiedenis, de theologie en het praktische gebruik van dit belijdenisgeschrift.

Theo Pleizier: ‘Ik had daarvoor als praktisch theoloog een bijdrage geleverd. Ik had om me heen gekeken, of de Catechismus nog gebruikt wordt als leerboek, zoals hij bedoeld is. Mijn conclusie was: eigenlijk niet. We hebben geen catechismus meer die als leerboek fungeert.&r …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?