Een mooi gebaar

Aan mooie woorden en liturgische gebaren geen gebrek op de Wereldzendingsconferentie in Agios Andreas nabij Athene. Je overgeven aan mooie woorden en liturgische gebaren is alleen mogelijk als je weet dat je samen ongeveer hetzelfde bedoelt. Daar stokte het bij mij. Wat betekenen nu precies die verzoening en heelheid waarover telkens weer gesproken werd?
En als het gaat over zending, wat moet er nou precies verkondigd worden en aan wie en waartoe? De ene keer proefde je het oude sociaal-linkse evangelie dat in Wereldraadkringen zo populair is geworden en zich richt op bevrijding en verzoening van mensen onderling. De andere keer dacht je klanken te horen die evangelicaler waren, omdat verwezen werd naar de mens die verzoend moet worden met God in Jezus Christus. Bij gevoelens van distantie fluisterde er meteen een andere stem van binnen: wie ben jij om te oordelen over wat een ander uit Christus' woorden haalt? Zijn die woorden niet veel omvat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?