Een Friese komedie in de kerkdienst

Geloof
Het Christlik Selskip bestaat zondag honderd jaar. De vereniging heeft veel betekend voor het gebruik van de Friese taal in de eredienst. Welke dag leent zich het best voor het oprichten van een christelijk taalgenootschap? De stichters van het Christlik Selskip kozen in 1908 voor de tweede pinksterdag.
Zij verwezen naar het Pinksterfeest in Handelingen 2, toen Parthen, Meden, Cretenzers en Arabieren in hun eigen taal van Gods grote daden hoorden spreken. Zo moesten de Friezen het ook doen, vond het Christlik Selskip. Het Christlik Selskip bestaat nu honderd jaar en in die tijd is er veel bereikt. In 1923 publiceerde A.M. Wybenga een psalmberijming in het Fries. In 1933 verscheen het Nieuwe Testament in het Fries en in 1943 het Oude Testament. Sindsdien bezitten de Friezen 'de Bibel yn ús eigen taal' en kunnen Gods grote daden in het Fries gelezen en verkondigd worden. Het Frysk Psalm- en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?