Een doop in Delft in de geest van de provo’s

Pater Simon Jelsma ging in 1966 voor in een hervormde kerkdienst in Delft en bediende er de doop. Deze foto dateert uit 1949, toen Jelsma sprak op een protestbijeenkomst tegen de veroordeling van de Hongaarse kardinaal Mindszenty. Geloof
Pater Simon Jelsma ging in 1966 voor in een hervormde kerkdienst in Delft en bediende er de doop. Deze foto dateert uit 1949, toen Jelsma sprak op een protestbijeenkomst tegen de veroordeling van de Hongaarse kardinaal Mindszenty. | beeld averink / anefo en reliwiki
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Op 11 september 1966, zondag vijftig jaar geleden, gingen een hervormde dominee en een katholieke pater voor in een doopdienst in Delft. Orthodoxe hervormden en gereformeerden vonden deze ‘Delftse doop’ een knieval voor de tijdgeest.

Delft

Op zondag 11 september 1966 werd Marjolein van Renssen gedoopt in de hervormde Bethlehemkapel in Delft. Het was een bijzondere doopbediening. Hoewel een hervormde dominee de dienst leidde, werd de doop bediend door een rooms-katholieke pater. Toen dat in bredere kring bekend werd, ontstond er een rel. Wekenlang schreven de kerkelijke bladen over ‘de Delftse doop’.

De ouders van de dopeling, Bob en Toos van Renssen-van Heteren, vormden een kerkelijk gemengd stel. Vader Bob, eigenaar van een sigarenzaak in het centrum van de stad, was hervormd, Toos was rooms-katholiek. Toen ze …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?