Een bloemstukje voor de synodepreses

Geloof
Synodevoorzitters hebben het liefst dat de bladen schrijven wat hun 'ter publicatie wordt meegedeeld'.
ZWOLLE - Verontruste vrijgemaakten hebben een website gemaakt waarvan de naam bijna dezelfde is als die van de site van vrijgemaakte synode. De preses van de synode reageert geërgerd en noemt de naam van de nieuwe website 'kwalijk' en 'zeer misleidend'. Een aangetekende protestbrief, in overleg met een advocaat geschreven, zal inmiddels bij de bezwaarden zijn gearriveerd. Dat wekt geen verbazing, niet alleen omdat websites een nieuw verschijnsel zijn met een eigen dynamiek. Vanouds beseffen kerkelijke gezagsdragers, van bisschoppen tot synodevoorzitters, hoezeer hun woorden en daden worden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?