Ds. Pieter Boomsma: meegaan en doorvechten

NIJKERK - Met spijt 'nee' zeggen tegen het fusiebesluit. Dit advies aan kerkenraden door het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) kan ds. P. Boomsma niet meemaken. Dit bleek zaterdag in Nijkerk waar de Nijverdalse predikant sprak op de jaarlijke appèldag van het CGB. Boomsma: ,,Stel dat er geen meerderheid wordt gehaald op de synode... Dan zijn we op een verschrikkelijke manier terug bij af.''
Over de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen wordt op 12 december besloten. Het CGB als organisatie binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) ziet het zoeken naar eenheid als roeping, maar weigert de zelfstandigheid van plaatselijke kerken prijs te geven. Dat dreigt volgens haar te gebeuren omdat in de nieuwe kerk het hervormde kerkmodel wordt overgenomen. Ds. Boomsma zei de bezwaren te begrijpen ,,en gedeeltelijk ook te delen''. Maar in plaats van tegenstemmen voelt hij meer voor het standpunt van collega Scheltens in het CGB-blad Credo: meegaan en doorvechten.Pijnpunten voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?