Driemaal meer priesters gewijd

UTRECHT - Gemiddeld zijn in de jaren 1996-2000 in de Rooms-Katholieke Kerk drie keer zoveel priesters gewijd dan in de periode 1976-1980. Het betreft hier zogenaamde seculiere priesters die aan een bisdom verbonden zijn.
Dat staat in Een-twee-een, het officiële blad van de kerk. Het dieptepunt van de priesterwijdingen lag in de periode 1976-1980 met 41 wijdingen, ofwel iets meer dan acht per jaar voor de zeven bisdommen tezamen. Tien jaar later is het aantal wijdingen ruim verdubbeld tot 96 en nog eens tien jaar later is er sprake van een verdrievoudiging: tussen 1996 en 2000 waren er 123 priesterwijdingen.Uit het artikel, gebaseerd op gegevens van het onderzoeksbureau KASKI, blijkt dat het aantal reguliere wijdingen (van aan een orde verbonden priesters) langer is gedaald en nu minder snel groeit.Desondanks v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?