Dr. Constance Gerlings mocht geen dominee worden

Op 9 juli 1913 promoveerde Constance Gerlings in Groningen op het proefschrift De vrouw in het oud-christelijke gemeenteleven . Zij was de eerste vrouwelijke doctor in de theologie in Nederland, maar in de herinnering leeft ze voort als de onvermoeibare strijdster voor de vrouwelijke predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Aan dat ideaal had ze haar proefschrift dienstbaar gemaakt. In het slotwoord schreef ze dat de kerkhervorming van de zestiende eeuw nog niet was voltooid, zolang vrouwen van de kansel werden geweerd. Luther en Calvijn verkondigden het priesterschap voor alle gelovigen, voor mannen en vrouwen, maar helaas werden de consequenties niet aanvaard en bleven de ambten aan de mannen voorbehouden, alsof er geen Reformatie was geweest. Met haar proefschrift probeerde Gerlings ,,den catholieken zuurdesem uit te zuiveren''. Voorname familie Constance Gerlings, geboren op 13 mei 1875 in Arnhem, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?