Dordrecht: stop SoW

DORDRECHT - Stop het Samen-op-Wegproces en onderzoek alsnog of er geen betere alternatieven zijn voor een nauwer samenwerking tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken (synodaal) en de Evangelisch-Lutherse Kerk.
Die ,,noodkreet'' uit de centrale kerkenraad van de hervormde gemeente Dordrecht in een brief aan alle leden van de hervormde synode. De kerkenraad wijst erop dat niet alleen vanuit de ,,rechterzijde in de Hervormde Kerk'' tegen de voorgenomen fusie wordt geprotesteerd. ,,Steeds luider klinkt het protest in de Gereformeerde Kerken. Om van de gevoelens in vele kleine Lutherse gemeenten nog maar te zwijgen.''De kerkenraad ziet zich duidelijk als vertegenwoordiger van alle stromingen die binnen hervormd Dordrecht aanwezig zijn. ,,Hervormd Dordrecht kent gereformeerde-bondswijken, confessionele en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?