Doppers voor vrouw als diaken

POTCHEFSTROOM - De synode van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (de Dopperkerken) heeft gisteren besloten het ambt van diaken open te stellen voor vrouwen.
Daarmee werd een voorstel om het onderwerp in verdere studie te nemen omdat de Schrift hierover geen nog helderheid geeft, verworpen.Verleden week kwam een aanbeveling van deputaten op tafel om vrouwen als diaken toe te laten. In het verslag werd erkend dat de Bijbel hiervoor niet duidelijk is, maar dat het toch waarschijnlijk is dat er in de nieuwtestamentische gemeenten wel vrouwelijke diakenen waren. Het voorstel werd naar een commissie verwezen tot de conclusie kwam dat vanwege deze waarschijnlijkheid vrouwen tot het ambt toegelaten behoren te worden. Verschillende redenen werden daarv …
Dit is 33% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?