Discussie over erkennen doop andere kerken

KAMPEN - Een kerk kan afspreken van welke kerken ze de doop erkent, vindt dr. P.L. Voorberg. Bij een overgang van de ene naar de andere kerk hoeft dan niet meer over de doop te worden gepraat. Hij zei dat gisteren in Kampen tijdens de verdediging van zijn proefschrift Doop en Kerk
Voorberg reageerde op een vraag van prof. dr. M. te Velde die zich afvroeg of de theorie uit het proefschrift wel gaat landen in de praktijk. Voorberg vindt dat elke doop moet worden erkend als die is bediend met water en als de kerkelijke gemeenschap gelooft in de drie-eenheid van God. Daarnaast maakt hij onderscheid tussen een wettige en een geldige doop. Bij een wettige doop zijn ook alle omstandigheden rond de doop optimaal, wat volgens hem alleen het geval is in kerken die voldoen aan de kenmerken van de ware kerk. Bij een geldige doop ontbreken bepaalde kenmerken, zoals de bediening van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?