Diaken vaak niet betrokken bij zorgverlening

LEEUWARDEN - De kerken stonden met hun barmhartigheidswerk aan de wieg van het zorgstelsel. De kloof tussen de kerken en de zorgverlening is echter inmiddels zo groot geworden, dat de meeste diaconieën nauwelijks tot geen betrokkenheid meer hebben bij die zorg.
Bezoekwerk aan ouderen is de meest voorkomende vorm van zorgverlening door diakenen, áls ze zich al met zorg bezighouden. Tweederde van de kerkelijke gemeentes van de Samen-op-Wegkerken (hervormd, gereformeerd en luthers) is niet betrokken bij zorgverlening als thuis- of mantelzorg.Dit blijkt uit cijfers van Kaski, een bureau voor beleidsonderzoek op het terrein van godsdienst en levensbeschouwing. Het bijna afgeronde onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Herman Noordegraaf, docent diaconaat voor de SoW-kerken. Hij wilde helder krijgen in hoeverre diaconieën nog betrokken zijn bij de hulpver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?