Diaconaal geld naar Israël

Tien procent van het diaconale geld van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet voortaan naar projecten in Israël gaan. Met deze opvallende boodschap kwam de werkgroep Kerk en Israël van het Evangelisch Werkverband afgelopen week. De kwestie zit haar kennelijk hoog, want een brief aan het dagelijks bestuur van de kerk is in de maak, vertelt werkgroeplid ds. G.H. Abma uit Gouda.
,,Wij vinden dat Kerkinactie, de diaconale poot van de Protestantse Kerk, te weinig geeft aan projecten in Israël. Nog geen procent. En dan gaat het vooral om vredesinitiatieven tussen Joden en Palestijnen. Zij vinden veel andere projecten politiek gekleurd.''Er zijn in de ogen van Abma best particuliere initiatieven te vinden die Kerkinactie zou kunnen steunen. Welke? ,,Het gaat mij in eerste instantie om het principe: de diaconale hulporganisatie zou meer oog moeten hebben voor de aparte positie van Israël.'' Abma gaat niet zover dat hij vindt dat Kerkinactie uitgaat van de vervangingstheolo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?