DGK en GKN streven naar eenheid

<p>Kerkgebouw van De Gereformeerde Kerken in Lutten.</p> Geloof

Kerkgebouw van De Gereformeerde Kerken in Lutten.

| beeld google maps
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Twee kleine kerkgenootschappen die zijn ontstaan uit bezorgdheid over de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, koersen aan op eenheid.

Lutten

Het gaat om De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Tussen deze kerken bestaat op landelijk niveau met name spanning over de visie op de kerk en de recente ontstaans­geschiedenis. Op plaatselijk vlak hebben soms onderlinge conflicten de verhoudingen tussen beide kerken op scherp gezet.

Op zaterdag 6 juli komt in Hardenberg een buitengewone synode van DGK bijeen, waar een rapport besproken wordt over het kerkverband GKN. ‘Hieruit blijkt dat er positieve en dankbare uitkomsten zijn van de gesprekken die er tussen beide kerkverbanden zijn geweest’, schri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?