Debat over de kerk wordt vurig

UTRECHT - Wordt het ooit wat met toenadering tussen rooms-katholieken en protestanten? Op een debatavond van studentenvereniging Voetius, over paus en eucharistie, kwam er weinig schot in. 'Voetius' had zichzelf een beetje de das omgedaan met de stelling die een debat over de rooms-katholieke en protestantse kerkleer moest losmaken. ,,De rooms-katholieke invulling van het pausschap is dringend aan herziening toe. Ze is verouderd en een belangrijke obstakel voor het oecumenisch gesprek'', hadden de theologiestudenten uit de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk bedacht.
Dat woord 'verouderd' kostte een hoop tijd. ,,Als we de waan van de dag tot norm maken, kunnen we wel inpakken'', smaalde de rooms-katholieke hoofdspreker, dr. Marcel Sarot, godsdienstfilosoof aan de Utrechtse universiteit. ,,Het moet ons gaan om de heiligheid van God en de intenties van zijn zoon Jezus Christus.'' Bovendien blijkt in onze mediamaatschappij het pausschap ,,juist een van de effectiefste genademiddelen'': zie hoe de vorige paus het kruisdragen uitdroeg met zijn fysieke aftakeling, en hoe bij zijn begrafenis het evangelie wereldwijd centraal stond.,,Verouderd zou ik het pausschap …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?