De turbo op meer samenwerking

AMERSFOORT - Het pleidooi van CU-senator Kuiper als drie gereformeerde kerken in 2017 samen te gaan, raakt het verlangen naar een breed-gereformeerde kerk. Dat verlangen wordt breed gedeeld maar verschillend ingevuld: in vertrouwen op weg of rekenen met de weerbarstigheid?

Het voorstel van senator en hoogleraar Roel Kuiper, een week geleden, is in de kern glashelder: laat in 2017, precies vijfhonderd jaar na de Reformatie, vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerden samengaan tot één Gereformeerde Kerk. Het zijn alle drie kerken die Gods Woord centraal stellen en in de gereformeerde belijdenis en traditie staan. Kuipers verlangen raakt aan de droom naar een breed-gereformeerde kerk. Die steekt op meer plekken in de gereformeerde gezindte de kop op, om uiteenlopende redenen. Er is het seculiere front, waartegenover kerken de eigen verdeeldheid …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?