De minister als hefboom in de theologie

APELDOORN - KAMPEN - Religie is hot. Overal wordt gesproken over God. En toch gaat het niet goed met de theologie in Nederland.

De reden dat het niet goed gaat met de theologie ligt niet in een afnemende interesse in het vak. De daling van het aantal studenten stokt zelfs. Maar aan veel rijksuniversiteiten is de faculteit der godgeleerdheid waarmee de universiteit ooit begon, omgevormd tot een onderafdeling van godsdienstwetenschap. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het aantal eigen instellingen gereduceerd en de Protestantse Kerk in Nederland is bezig hetzelfde te doen. En nu staan ook de twee nog zelfstandige gereformeerde instellingen van de afgescheiden kerken - de Theologische Universiteit in Kampen en die in Ape …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?