De feiten: Zendingswerk bracht kerken bij elkaar

Nobelprijswinnaars (voor de vrede) Adolfo Perez Esquivel en aartsbisschop Desmond Tutu in Porto Alegre, Brazilië. Ze doen mee aan een mars tijdens de negende assemblee van de Wereldraad van Kerken op 21 februari 2006. Geloof
Nobelprijswinnaars (voor de vrede) Adolfo Perez Esquivel en aartsbisschop Desmond Tutu in Porto Alegre, Brazilië. Ze doen mee aan een mars tijdens de negende assemblee van de Wereldraad van Kerken op 21 februari 2006. | beeld ap
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
2018 is een jubileumjaar voor de Raad van Kerken (vijftig jaar) en de Wereldraad van Kerken (zeventig jaar). De ‘brede oecumene’ werd vanouds met wantrouwen bekeken door de ‘kleine’ gereformeerden en evangelischen. De laatste jaren ontdooien de relaties.

zending en eenheid

De Wereldzendingsconferentie in Edinburgh (1910) was een mijlpaal in de geschiedenis van het verdeelde westerse christendom. Het initiatief kwam van de (vooral Britse en Amerikaanse) zendingsgenootschappen die in de negentiende eeuw groot waren geworden. Zij wilden een actieplan om binnen één generatie over de hele wereld het evangelie (en de westerse beschaving) te verbreiden. Daar maakte de toespraak van een Chinese kerkleider, Cheng Jingyi, veel indruk. Hij riep westerse kerken op, in de zendingslanden hun verdeeldheid te overwinnen en het roer over te geven aan voorgang …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?