De eerste baptist doopte zichzelf

Geloof
Kerkenraden krijgen meer en meer te maken met gemeenteleden die zich opnieuw willen laten dopen. Wellicht kunnen zij iets leren uit de kerkgeschiedenis. 'Doopvont in beroering' is een serie over dopen in de kerkgeschiedenis. Deel 3: John Smyth, de eerste baptist in Nederland.
Heel lang leefden aanhangers van de kinderdoop en aanhangers van de volwassenendoop - de doopsgezinden - in twee werelden en kenden ze elkaar alleen van zien en horen zeggen. De levensstijl van de doopsgezinden week af van de hervormde of gereformeerde levenswandel. Doopsgezinden beleden een ondogmatisch christendom, ze legden de eed niet af en hielden afstand van de overheid. Het grensverkeer tussen doopsgezind en gereformeerd was gering, zeker tussen doopsgezind en orthodox-gereformeerd. Al vroeg gingen de doopsgezinden mee met de Bijbelkritiek en de eerste vrouwelijke dominee in Nederland, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?