De Bruijne bepleit heldere positie TU

KAMPEN - De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moet zich nadrukkelijker positioneren in de eigen gereformeerde traditie.

Dat is een van de lessen die hoogleraar prof. Ad de Bruijne trekt uit de vraag 'wat vandaag gereformeerde theologie is', zei hij gisteravond bij de opening van het academisch jaar. In zijn analyse kwam De Bruijne tot de slotsom dat de universiteit zich in een 'plurale context' bevindt, waarin het gereformeerden sinds de jaren tachtig steeds minder lukt een eigen leef- en denkwereld in stand te houden. ,,Stereotiepe beelden over andere christenen die je gemakkelijk overeind houdt zolang je in je eigen kring functioneert, wankelen. Oude vragen, waarop al antwoorden gegeven waren, komen op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?