Dan nog dit

Schuld belijden 1 - In een groot deel van de gereformeerde gezindte is het gebruikelijk schuldbelijdenis te doen bij een zwangerschap voor het huwelijk, en - in een groeiend aantal gevallen - bij stellen die een kerkelijke inzegening willen, maar al samenwonen.
Vanouds gebeurde dat in het openbaar voor de hele gemeente. ,,Van alsulcke sonde die van haer natueren weghen openbaer, ofte door verachtinghe der Kerckelijcke vermaninghen int openbaer ghekomen zijn, sal de versoeninghe (wanneermen sekere teeckenen der boetvaerdicheydt ziet) openbaerlick geschieden, door het oordeel des Kercken-Raedts'', schrijft de eerste versie van de Dordtse Kerkorde immers voor. Inmiddels zijn de meeste kerkverbanden afgestapt van de openbare schuldbelijdenis of gebeurt dat alleen in hele specifieke gevallen. Doorgaans vindt een schuldbelijdenis plaats voor een delega …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?