Confessioneel in plurale kerk; Prof.dr. Klaas Runia 1926-2006

KAMPEN - Prof.dr. K. Runia is zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden. De emeritus-hoogleraar van de protestantse Theologische Universiteit in Kampen werd gezien als een van de voormannen van de Gereformeerde Kerken (synodaal).
Runia stond bekend als confessioneel omdat hij stelling nam tegen de opvattingen van spraakmakende, vrijzinnige theologen als Wiersinga, Kuitert, Den Heyer, en Ter Linden. Zo vond hij het onbegrijpelijk dat zijn collega Den Heyer kon aanblijven omdat het bestuur van de universiteit zijn opvattingen binnen de grenzen van het toelaatbare achtte. In 2000 adviseerde hij Den Heyer af te treden omdat hij volgens Runia afscheid had genomen van de gereformeerde wereld. Runia was blij dat dertig jaar eerder de gereformeerde synode de alternatieve verzoeningsleer van Wiersinga afwees. Tegelijk we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?