Comité op zoek naar eenheid in leerregel

<p>Kardinaal Kurt Koch</p> Geloof

Kardinaal Kurt Koch

| beeld epa / Alexandra Wey
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het Vaticaan en de wereldwijde lutheranen, methodisten, anglicanen en gereformeerden hebben besloten tot de oprichting van een gezamenlijk comité dat vervolgstappen moet plannen vanuit een gezamenlijk begrip van de rechtvaardigingsleer.

New York

Op 31 oktober 1999, bijna twintig jaar geleden, ondertekenden het Vaticaan en de Lutherse Wereldfederatie een historisch akkoord over het theologische strijdpunt waarmee de Reformatie begon. Later sloten ook methodisten, anglicanen en gereformeerden zich aan.

In de VS werd vorige week een driedaags internationaal symposium georganiseerd. Na afloop zei kardinaal Koch, de Vaticaanse verantwoordelijke voor de oecumene, tegen Vatican News: ‘We hebben een prachtige boodschap over de rechtvaardigingsleer, die niet gemakkelijk te begrijpen is, omdat het begrip rechtvaardiging vertaald moet …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?